Moje knihy

Objednej si oblíbenou kuchařku za cenu 299 Kč  


Zpracování osobních dat: Vyplněním Vašich osobních údajů se Mgr. Ivana Vávrová, se sídlem, Lindnerová 12, 180 00 Praha 8 IČ: 03270599, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy evidujeme, Jméno, Příjmení, Adresa, Email, Telefon, Národnost, 5 let po ukončení smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy. Tyto údaje dále předáváme pouze koncovým poskytovatelům předmětné služby.

Vaše práva: Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email: iv.vavrova@seznam.cz nebo na sídlo naší společnosti: Mgr. Ivana Vávrová, Lindnerová 12, 180 00 Praha 8 - Libeň.


Útlá knížečka obsahuje autorčiny nejoblíbenější recepty, které mají neveganům ukázat, že rostlinná strava není náročná, nudná a ani drahá. Knihu, dle slov autorky, Ivanka vydala zejména na popud svých klientů, neboť si přála mít vše potřebné v jednom.

Lenka Špaček - Blog Zdravě Jíst